Взять кредит на выгодных условиях: Подбор кредитов — сравнить условия 329 предложений и выбрать где лучше взять кредит

Взять кредит на выгодных условиях: Подбор кредитов — сравнить условия 329 предложений и выбрать где лучше взять кредит

Кредиты для корпоративного бизнеса банка «Инбанк»


Название компании / Ф.И.О. ИП


*


ИНН организации / ИП


*


*


Наличие р/с в Инбанке

Да
Нет


Выручка за последний финансовый год


*


*
Вид кредитного продуктаПополнение оборотного капиталаФинансирование затрат по контрактуКредит под залог ликвидной недвижимостиРефинансирование кредитов


Запрашиваемая сумма кредита


*


Как к вам обращаться


*


Контактный телефон


*


*

Согласен с условиями обработки персональных данных


Спасибо за ваше обращение. Мы свяжемся с вами.

Выгодный кредит ᐉ Взять потребительский кредит на выгодных условиях

 • Вид кредиту:

  невідновлювальна кредитна лінія

 • Сума кредиту:

  від 600 до 20 000 грн

 • Строк кредиту:

  300 днів

 • Періодичність сплати процентів (базовий період):

  від 2 до 30 днів (визначається сторонами з урахуванням побажань клієнта)

 • Вид процентної ставки:

  фіксована

 • Стандартна процентна ставка:

  3%

 • Реальна річна процентна ставка при застосуванні Стандартної процентної ставки: 279 354%

 • Знижена процентна ставка:

  2,5%

 • Реальна річна процентна ставка при застосуванні Зниженої процентної ставки: 99 947%

 • Пільгова процентна ставка:

  0,01%

 • Реальна річна процентна ставка при застосуванні Пільгової процентної ставки: 4%

Умови отримання акційної та аналогічних за змістом пропозицій:

Можливість застосування Зниженої процентної ставки надається кредитодавцем кожному клієнту виключно
як знижка на користування кредитом та є заохоченням позичальника до сумлінного виконання умов договору про
відкриття кредитної лінії. Нарахування процентів за Зниженою процентною ставкою здійснюється
впродовж усього строку договору, за умови сплати позичальником своєчасно і у повному обсязі процентів за
користування кредитом.  

Можливість застосування Пільгової процентної ставки надається на весь строк кредиту або на перший
базовий період виключно як знижка на користування кредитом та є заохоченням клієнта спробувати скористатися
послугами кредитодавця. Пільгова процентна ставка може бути надана клієнту, який вперше отримує
кредит за умови, якщо клієнт відповідає відповідному набору критеріїв щодо його платоспроможності. Для
отримання інформації щодо можливості сплати процентів за Пільговою процентною ставкою клієнт має
подати заявку у відповідь на яку клієнту кредитодавцем буде надана оферта, в якій міститиметься розмір
запропонованої відсоткової ставки. Нарахування процентів за Пільговою процентною ставкою здійснюється
протягом періоду, на який вона була надана, за умови сплати позичальником своєчасно і у повному обсязі
процентів за користування кредитом.

Нарахування процентів за Стандартною процентною ставкою здійснюється якщо позичальнику не надано
можливості сплачувати проценти за кредитом за Пільговою процентною ставкою, а також, якщо
позичальник не скористався можливістю сплати процентів за кредитом за Пільговою процентною ставкою або
Зниженою процентною ставкою
.

 • Вік позичальника:

  від 18 до 75 років

 • Супровідні послуги:

  відсутні

Гіперпосилання на веб-сторінку, де розміщено умови договору: посилання

Гіперпосилання на веб-сторінку, де розміщено умови правил надання кредиту: посилання

Гіперпосилання на веб-сторінку, де розміщено паспорт споживчого кредиту: посилання

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, якщо сума кредиту не перевищує 6500
грн. :
за посиланням

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, якщо сума кредиту перевищує 6500
грн.:
за посиланням

Інформація, що надається споживачу згідно статей 12 та 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг»:
публічна інформація

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій розміщено ДРФУ:

Сторінка офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій розміщено інструменти пошуку небанківських установ:
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists

Сторінка офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій розміщено інструменти пошуку в Комплексній
інформаційній системі Національного банку України, які надають можливість пошуку інформації в Державному
реєстрі фінансових установ: https://kis. bank.gov.ua/

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів: за посиланням

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а
також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів:
позичальник має
право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про відкриття кредитної лінії відмовитися від
договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір
відмовитися від договору позичальник повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у
вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом
України «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення наступного
строку: 14 календарних днів з дня укладення договору. Якщо позичальник подає повідомлення не
особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності
на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про
відмову від договору позичальник зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим
договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за встановленою
договором ставкою. Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від
договору. Крім того, позичальник у будь-який момент (як до так і після 14 днів з моменту укладення
кредитного договору) має право достроково здійснити повне погашення кредиту та нарахованих за період його
використання відсотків. В такому випадку дія договору припиняється у зв’язку з його повним виконанням.

У випадку несанкціонованого доступу до особистого кабінету споживача або зміни інформації споживача в
особистому кабінеті
: наполегливо рекомендуємо невідкладно звернутись до кол-центру кредитодавця
за безкоштовним номером 0 800 20 02 21. Оператори кол-центру кредитодавця зроблять усе можливе, щоб вирішити
вказану ситуацію. 

Попередження


 1. Можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом
  або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи
  прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної
  ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за
  договором про споживчий кредит


  1. Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору:

   • згідно п. 8.2. Договору: «У разі несвоєчасного повернення отриманого Кредиту
    Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю суму боргу з урахуванням
    встановленого індексу інфляції за весь час прострочення»;
   • згідно п.8.2. Договору (тимчасово не застосовується у зв’язку з дією карантинних
    обмежень, а також обмежень, запроваджених у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану) «У разі несвоєчасного повернення отриманого Кредиту Позичальник зобов’язаний
    сплатити Кредитодавцю 2 (два) проценти від неповерненої суми Кредиту за кожен день
    прострочення сплати в силу положень статті 625 Цивільного кодексу України»;»
   • згідно п.8.3. Договору: (тимчасово не застосовується у зв’язку з дією карантинних обмежень, а також обмежень, запроваджених у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану)
    «У разі не здійснення сплати процентів за користування Кредитом у визначені цим Договором
    терміни, Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 10% (десяти відсотків)
    від суми Кредиту. Сукупна сума неустойки, нарахованої за порушення зобов’язань Позичальником
    на підставі цього пункту Договору, не може перевищувати половини Кредиту (50% суми Кредиту),
    одержаного Позичальником за цим Договором»;
   • згідно п.5.5 Договору: «У разі несплати Позичальником у повному обсязі відсотків за користування
    Кредитом не пізніше останнього дня першого Базового періоду за Пільговою процентною ставкою,
    нарахування процентів за користування Кредитом за перший Базовий період здійснюється за Стандартною
    процентною ставкою. Надалі нарахування відсотків за користування Кредитом здійснюється за Стандартною
    процентною ставкою до моменту повного погашення Позичальником заборгованості зі сплати процентів.
    З моменту повного погашення Позичальником заборгованості зі сплати процентів подальше нарахування
    процентів за користування Кредитом здійснюється за Зниженою процентною ставкою»;
   • згідно п.5.5 Договору: «У разі несплати Позичальником у повному обсязі відсотків за користування
    Кредитом не пізніше останнього дня будь-якого Базового періоду, з наступного дня подальше нарахування
    процентів за користування Кредитом здійснюється за Стандартною процентною ставкою до повного погашення
    Позичальником заборгованості зі сплати процентів (включаючи дату погашення заборгованості)».
   • згідно п.5.5 Договору: «У разі несплати Позичальником у повному обсязі відсотків за користування
    Кредитом не пізніше останнього дня будь-якого Базового періоду, з наступного дня подальше нарахування
    процентів за користування Кредитом здійснюється за Стандартною процентною ставкою до повного погашення
    Позичальником заборгованості зі сплати процентів (включаючи дату погашення заборгованості)».

  2. Право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів
   за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання:

   • згідно п. 8.5 Договору: «У разі прострочення Позичальником сплати процентів за користування Кредитом
    на строк понад один календарний місяць, Кредитодавець має право вимагати від Позичальника повернення
    Кредиту в повному обсязі та сплати процентів за весь строк фактичного користування Кредитом до
    настання дати закінчення Строку кредитування, визначеного п.4.8 даного Договору»;
   • згідно п. 8.6 Договору: «У разі прострочення Позичальником сплати процентів за користування Кредитом,
    Кредитодавець має право розірвати цей Договір за своєї ініціативою, проінформувавши про це Позичальника
    письмово за 30 календарних днів».
  3. Унесення інформації до кредитного бюро, формування негативної кредитної історії, що може враховуватися
   фінансовою установою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
 2. Кредитодавцю законодавством України забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів
  чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання
  споживчого кредиту.
 3. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач
  має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
 4. Кредитодавець згідно законодавства України має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів
  про споживчий кредит тільки за згодою сторін.
 5. Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів
  комунікації, а саме шляхом направлення відповідного звернення на адресу електронної пошти Кредитодавця.
 6. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного
  споживачем способу сплати. Кредитодавець не вимагає від клієнтів здійснення будь-яких додаткових оплат при
  внесенні позичальником платежів за кредитним договором не залежно від обраного способу погашення заборгованості,
  разом з тим, оплату комісій за здійснення платежу можуть передбачати банки, компанії та організації, через яких
  позичальник здійснює платіж/переказ коштів.
 7. Ініціювання споживачем в односторонньому порядку продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого
  кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит є
  неможливим. Продовження строку кредитування/строку дії договору/строку погашення споживчого кредиту в односторонньому
  порядку споживачем (позичальником) або кредитодавцем не допускається.

Что касается ипотечного кредита, в чем разница между выплатой основного долга и процентов и общей суммой ежемесячного платежа?

Выплата основного долга и процентов по ипотечному кредиту, вероятно, является основной составляющей вашего ежемесячного платежа по ипотечному кредиту. Основная сумма — это сумма, которую вы взяли взаймы и должны вернуть, а проценты — это то, что кредитор взимает за то, что вы одолжили вам деньги.

Для большинства заемщиков общий ежемесячный платеж, который вы отправляете своей ипотечной компании, включает в себя другие расходы, такие как страхование домовладельцев и налоги, которые могут храниться на условном депонировании. Если у вас есть счет условного депонирования, вы платите установленную сумму с каждым платежом по ипотеке на эти расходы. Ваша ипотечная компания обычно держит деньги на счете условного депонирования до тех пор, пока не наступит срок уплаты страховых и налоговых счетов, а затем оплачивает их от вашего имени. Если ваш кредит требует других видов страхования, таких как частное ипотечное страхование, эти премии также могут быть включены в ваш общий платеж по ипотеке.

Вот как это работает:

Основная сумма + проценты + ипотечное страхование (если применимо) + условное депонирование (страхование домовладельцев и налоги) = общий ежемесячный платеж

Если вы живете в многоквартирном доме, кооперативе или по соседству с домовладельцами ассоциации, у вас, вероятно, будут дополнительные сборы, которые обычно оплачиваются отдельно.

Совет:  Даже при ипотеке с фиксированной процентной ставкой общий ежемесячный платеж может измениться.  

Несмотря на то, что ваш основной долг и проценты 9Платеж 0014, как правило, останется прежним, если вы будете вносить регулярные платежи вовремя (если, например, у вас нет кредита в виде шара), ваш платеж условного депонирования может измениться. Например, если ваш дом растет в цене, ваши налоги на недвижимость обычно также увеличиваются.

При рассмотрении предложения об ипотеке обязательно ознакомьтесь с общим ежемесячным платежом , указанным в письменных оценках, которые вы получаете. Многие покупатели жилья совершают ошибку, рассматривая только основную сумму и проценты, что приводит к неприятному удивлению, когда они узнают, что их общая сумма ежемесячных платежей намного выше. Вы можете найти предполагаемый общий ежемесячный платеж на странице 1 Оценки кредита в разделе «Прогнозируемые платежи».

Многие кредиторы требуют, чтобы вы заплатили налоги и страховку заранее, используя счет условного депонирования, но не все это делают. Если в смете кредита не указан платеж условного депонирования, эти расходы не будут включены в ваш ежемесячный платеж вашему ипотечному кредитору. Вместо этого вам придется платить налоги на имущество непосредственно правительству штата или местному правительству, а страхование домовладельцев — непосредственно вашей страховой компании. Чтобы убедиться, что вы можете позволить себе ипотеку, узнайте, каковы будут ваши счета по налогу на недвижимость и страховке домовладельцев, и рассчитайте общий ежемесячный платеж самостоятельно. Спросите своего агента по недвижимости, где получить эту информацию.

Совет:  При сравнении предложений по ипотеке убедитесь, что вы сравниваете яблоки с яблоками .

Если один кредитор требует от вас уплаты налогов и страховки на счет условного депонирования, а другой — нет, сравните предложения, взглянув на основную сумму и проценты, а не на общий ежемесячный платеж. Не забудьте также рассчитать общий ежемесячный платеж, чтобы быть уверенным, что можете себе это позволить.

Право на льготные условия кредитования в условиях финансового кризиса на рынке | Рудер Уэр

Неопределенность на сельскохозяйственных рынках продолжает влиять на финансовые решения кредиторов, а также на условия кредитования.

Но есть способы претендовать на выгодные условия кредитования даже во время финансового стресса и сложных рыночных условий. Потенциальный заемщик должен рассмотреть цели работы фермы и способы достижения этих целей, а также потребности в кредите. Он или она должны предоставить документацию об успешном управлении планами в прошлом.

Когда цели определены, начните переговоры с потенциальными кредиторами задолго до того, как потребуются кредитные средства. Ранние беседы с кредитором помогают как заемщику, так и кредитору лучше понять потребности в кредите и то, как кредит вписывается в общие финансовые планы.

Большинство сельскохозяйственных кредитов подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Краткосрочные кредиты

 • обычно требуют погашения от трех до 18 месяцев с даты кредита. Краткосрочные ссуды обычно предназначены для операционных расходов и, вероятно, соответствуют сельскохозяйственному производственному циклу. Они часто создаются как кредитная линия; он может быть невращающимся или вращающимся. Все деньги выдаются сразу по невозобновляемой кредитной линии. Заемщик вносит первоначальный взнос по возобновляемой кредитной линии, но может использовать ее несколько раз.

Среднесрочные кредиты

 • обычно требуют погашения быть завершены от 18 месяцев до 10 лет с даты кредита. Среднесрочные кредиты часто выдаются на покупку или усовершенствование оборудования. Они также могут быть использованы для реструктуризации баланса заемщика.

Долгосрочные кредиты

 • как правило, имеют сроки погашения более 10 лет. Они обычно используются для приобретения недвижимости, строительства или улучшения зданий. В то время как среднесрочные кредиты в основном обеспечены оборудованием или другими амортизируемыми активами, долгосрочные кредиты почти всегда обеспечены приобретаемой недвижимостью или строящимися или реконструируемыми зданиями.

Заявки на получение кредита могут занимать много времени из-за необходимой дополнительной документации. Оценка, обзор, экологический отчет, бухгалтерская информация, налоговые декларации и другая информация могут потребоваться до того, как заявка на получение кредита может быть одобрена. Также может потребоваться кредит, залоговое удержание и поиск по названию. Все требует времени и денег, чтобы получить.

Кредиторы имеют различные методы анализа кредитоспособности потенциального заемщика. Но в основном потребуется финансовый отчет, включая баланс и отчет о прибылях и убытках. В заявлении должно быть достаточно подробностей, чтобы кредитор мог уверенно определить прошлую прибыльность, платежеспособность, ликвидность, историю погашения и другую интересующую информацию о бизнесе потенциального заемщика.

Большинство кредиторов не ограничиваются базовым финансовым отчетом. Если заемщик является молочным фермером, кредитору также могут понадобиться текущие записи о здоровье стада и продуктивности, а также информация о потоке коров и управлении питательными веществами. Об этом сообщает Джош Райнс из Bremer Bank в Меномони, штат Висконсин.

Он сказал, что ему также нужны достаточные детали бухгалтерского учета, чтобы определить ключевые коэффициенты. Подумайте о том, что дает кредитору лучшее понимание той или иной операции. Коэффициент долга на одну корову может быть полезен. Или долг за центнер молока может быть лучшим показателем.

У некоторых заемщиков есть формальный бизнес-план, который включает информацию, полезную для кредитора, оценивающего кредитную заявку. Но не все кредиторы требуют официального бизнес-плана.

Пол Салм из BMO Harris Bank в Чиппева-Фолс, штат Висконсин, рекомендовал заемщику хорошо разбираться в своем бизнесе. Заемщик должен быть в состоянии ответить на вопросы кредитора по ключевым аспектам. У кредитора могут возникнуть вопросы о клиентах, поставщиках и конкуренции фермы. Кредитору может потребоваться подробная информация о навыках управленческой команды или о том, как осуществляется управление рисками.

Некоторые бизнес-планы многогранны

В зависимости от бизнеса некоторые аспекты бизнес-плана могут быть довольно простыми, а другие — сложными. План управления рисками крупного зернового предприятия может предусматривать страхование имущества, жизни, урожая и ответственности.