Бит кредит: ООО БИТ КРЕДИТ, Магадан (ИНН 4909117010), реквизиты, выписка из ЕГРЮЛ, адрес, почта, сайт, телефон, финансовые показатели

Бит кредит: ООО БИТ КРЕДИТ, Магадан (ИНН 4909117010), реквизиты, выписка из ЕГРЮЛ, адрес, почта, сайт, телефон, финансовые показатели

Кредит онлайн на карту | Взять деньги в кредит или займ онлайн ➽ Credit Kasa

 • Вид кредиту:

  невідновлювальна кредитна лінія

 • Сума кредиту:

  від 600 до 20 000 грн

 • Строк кредиту:

  300 днів

 • Періодичність сплати процентів (базовий період):

  від 2 до 30 днів (визначається сторонами з урахуванням побажань клієнта)

 • Вид процентної ставки:

  фіксована

 • Стандартна процентна ставка:

  3%

 • Реальна річна процентна ставка при застосуванні Стандартної процентної ставки: 279 354%

 • Знижена процентна ставка:

  2,5%

 • Реальна річна процентна ставка при застосуванні Зниженої процентної ставки: 99 947%

 • Пільгова процентна ставка:

  0,01%

 • Реальна річна процентна ставка при застосуванні Пільгової процентної ставки: 4%

Умови отримання акційної та аналогічних за змістом пропозицій:

Можливість застосування Зниженої процентної ставки надається кредитодавцем кожному клієнту виключно
як знижка на користування кредитом та є заохоченням позичальника до сумлінного виконання умов договору про
відкриття кредитної лінії. Нарахування процентів за Зниженою процентною ставкою здійснюється
впродовж усього строку договору, за умови сплати позичальником своєчасно і у повному обсязі процентів за
користування кредитом.  

Можливість застосування Пільгової процентної ставки надається на весь строк кредиту або на перший
базовий період виключно як знижка на користування кредитом та є заохоченням клієнта спробувати скористатися
послугами кредитодавця. Пільгова процентна ставка може бути надана клієнту, який вперше отримує
кредит за умови, якщо клієнт відповідає відповідному набору критеріїв щодо його платоспроможності. Для
отримання інформації щодо можливості сплати процентів за Пільговою процентною ставкою клієнт має
подати заявку у відповідь на яку клієнту кредитодавцем буде надана оферта, в якій міститиметься розмір
запропонованої відсоткової ставки. Нарахування процентів за Пільговою процентною ставкою здійснюється
протягом періоду, на який вона була надана, за умови сплати позичальником своєчасно і у повному обсязі
процентів за користування кредитом.

Нарахування процентів за Стандартною процентною ставкою здійснюється якщо позичальнику не надано
можливості сплачувати проценти за кредитом за Пільговою процентною ставкою, а також, якщо
позичальник не скористався можливістю сплати процентів за кредитом за Пільговою процентною ставкою або
Зниженою процентною ставкою
.

 • Вік позичальника:

  від 18 до 75 років

 • Супровідні послуги:

  відсутні

Гіперпосилання на веб-сторінку, де розміщено умови договору: посилання

Гіперпосилання на веб-сторінку, де розміщено умови правил надання кредиту: посилання

Гіперпосилання на веб-сторінку, де розміщено паспорт споживчого кредиту: посилання

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, якщо сума кредиту не перевищує 6500
грн. :
за посиланням

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, якщо сума кредиту перевищує 6500
грн.:
за посиланням

Інформація, що надається споживачу згідно статей 12 та 12-1 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг»:
публічна інформація

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій розміщено ДРФУ:

Сторінка офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій розміщено інструменти пошуку небанківських установ:
https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists

Сторінка офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій розміщено інструменти пошуку в Комплексній
інформаційній системі Національного банку України, які надають можливість пошуку інформації в Державному
реєстрі фінансових установ: https://kis. bank.gov.ua/

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів: за посиланням

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а
також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів:
позичальник має
право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про відкриття кредитної лінії відмовитися від
договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір
відмовитися від договору позичальник повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у
вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом
України «Про електронні документи та електронний документообіг») до закінчення наступного
строку: 14 календарних днів з дня укладення договору. Якщо позичальник подає повідомлення не
особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності
на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про
відмову від договору позичальник зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим
договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за встановленою
договором ставкою. Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від
договору. Крім того, позичальник у будь-який момент (як до так і після 14 днів з моменту укладення
кредитного договору) має право достроково здійснити повне погашення кредиту та нарахованих за період його
використання відсотків. В такому випадку дія договору припиняється у зв’язку з його повним виконанням.

У випадку несанкціонованого доступу до особистого кабінету споживача або зміни інформації споживача в
особистому кабінеті
: наполегливо рекомендуємо невідкладно звернутись до кол-центру кредитодавця
за безкоштовним номером 0 800 20 02 21. Оператори кол-центру кредитодавця зроблять усе можливе, щоб вирішити
вказану ситуацію. 

Попередження


 1. Можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом
  або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи
  прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної
  ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за
  договором про споживчий кредит


  1. Відповідальність за прострочення виконання та/або невиконання умов договору:

   • згідно п. 8.2. Договору: «У разі несвоєчасного повернення отриманого Кредиту
    Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю суму боргу з урахуванням
    встановленого індексу інфляції за весь час прострочення»;
   • згідно п.8.2. Договору (тимчасово не застосовується у зв’язку з дією карантинних
    обмежень, а також обмежень, запроваджених у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану) «У разі несвоєчасного повернення отриманого Кредиту Позичальник зобов’язаний
    сплатити Кредитодавцю 2 (два) проценти від неповерненої суми Кредиту за кожен день
    прострочення сплати в силу положень статті 625 Цивільного кодексу України»;»
   • згідно п.8.3. Договору: (тимчасово не застосовується у зв’язку з дією карантинних обмежень, а також обмежень, запроваджених у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану)
    «У разі не здійснення сплати процентів за користування Кредитом у визначені цим Договором
    терміни, Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю штраф у розмірі 10% (десяти відсотків)
    від суми Кредиту. Сукупна сума неустойки, нарахованої за порушення зобов’язань Позичальником
    на підставі цього пункту Договору, не може перевищувати половини Кредиту (50% суми Кредиту),
    одержаного Позичальником за цим Договором»;
   • згідно п.5.5 Договору: «У разі несплати Позичальником у повному обсязі відсотків за користування
    Кредитом не пізніше останнього дня першого Базового періоду за Пільговою процентною ставкою,
    нарахування процентів за користування Кредитом за перший Базовий період здійснюється за Стандартною
    процентною ставкою. Надалі нарахування відсотків за користування Кредитом здійснюється за Стандартною
    процентною ставкою до моменту повного погашення Позичальником заборгованості зі сплати процентів.
    З моменту повного погашення Позичальником заборгованості зі сплати процентів подальше нарахування
    процентів за користування Кредитом здійснюється за Зниженою процентною ставкою»;
   • згідно п.5.5 Договору: «У разі несплати Позичальником у повному обсязі відсотків за користування
    Кредитом не пізніше останнього дня будь-якого Базового періоду, з наступного дня подальше нарахування
    процентів за користування Кредитом здійснюється за Стандартною процентною ставкою до повного погашення
    Позичальником заборгованості зі сплати процентів (включаючи дату погашення заборгованості)».
   • згідно п.5.5 Договору: «У разі несплати Позичальником у повному обсязі відсотків за користування
    Кредитом не пізніше останнього дня будь-якого Базового періоду, з наступного дня подальше нарахування
    процентів за користування Кредитом здійснюється за Стандартною процентною ставкою до повного погашення
    Позичальником заборгованості зі сплати процентів (включаючи дату погашення заборгованості)».

  2. Право фінансової установи у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів
   за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання:

   • згідно п. 8.5 Договору: «У разі прострочення Позичальником сплати процентів за користування Кредитом
    на строк понад один календарний місяць, Кредитодавець має право вимагати від Позичальника повернення
    Кредиту в повному обсязі та сплати процентів за весь строк фактичного користування Кредитом до
    настання дати закінчення Строку кредитування, визначеного п.4.8 даного Договору»;
   • згідно п. 8.6 Договору: «У разі прострочення Позичальником сплати процентів за користування Кредитом,
    Кредитодавець має право розірвати цей Договір за своєї ініціативою, проінформувавши про це Позичальника
    письмово за 30 календарних днів».
  3. Унесення інформації до кредитного бюро, формування негативної кредитної історії, що може враховуватися
   фінансовою установою під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
 2. Кредитодавцю законодавством України забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів
  чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання
  споживчого кредиту.
 3. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач
  має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
 4. Кредитодавець згідно законодавства України має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів
  про споживчий кредит тільки за згодою сторін.
 5. Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів
  комунікації, а саме шляхом направлення відповідного звернення на адресу електронної пошти Кредитодавця.
 6. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного
  споживачем способу сплати. Кредитодавець не вимагає від клієнтів здійснення будь-яких додаткових оплат при
  внесенні позичальником платежів за кредитним договором не залежно від обраного способу погашення заборгованості,
  разом з тим, оплату комісій за здійснення платежу можуть передбачати банки, компанії та організації, через яких
  позичальник здійснює платіж/переказ коштів.
 7. Ініціювання споживачем в односторонньому порядку продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого
  кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит є
  неможливим. Продовження строку кредитування/строку дії договору/строку погашення споживчого кредиту в односторонньому
  порядку споживачем (позичальником) або кредитодавцем не допускається.

БИТ-Банк ЗАО — кредиты, вклады, отзывы о банкеПоследний отзыв о банке

15.01.2015 14:36:28

Благодарим за отзыв, очень приятно, когда наши старания оцениваются по достоинству.

Отзывы о банках


InfoBank.by – Все банки Беларуси  >  Краткая информация о всех банках Беларуси  >  Информация о банке

 Телеграм канал, быстрые новости 

Архив новостей банка

Информация на сайте может не отражать самых последних изменений, для уточнения звоните в банк

 

Список действующих банков


Технобанк ОАО

Альфа-Банк ЗАО
Банк Решение ЗАО
РРБ-Банк ЗАО
Цептер Банк ЗАО

ТК Банк ЗАО
Банк БелВЭБ ОАО
Белагропромбанк ОАО
Белгазпромбанк ОАО
Приорбанк ОАО
АСБ Беларусбанк ОАО
Сбер банк (Беларусь) ОАО
Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО
МТБанк ЗАО
Паритетбанк ОАО
Белинвестбанк ОАО
Банк Дабрабыт ОАО
СтатусБанк ОАО
БТА Банк ЗАО
БНБ-Банк ОАО
Банк развития Республики Беларусь ОАО

Реорганизованные банки


Альфа-Банк Финанс ЗАО
Дельта Банк ЗАО
БИТ-Банк ЗАО
ИнтерПэйБанк ЗАО
Евробанк ЗАО
Банк ББМБ ЗАО
Норд Европеан Банк ЗАО
Идея Банк ЗАО
Bits FAQ

Часто задаваемые вопросы

Деньги, которые я плачу Bits — я получу их обратно?

Нет, вы не вернете эту сумму, так как это плата за предоставляемую нами услугу кредитования, которая используется для покрытия наших расходов.

Сколько времени потребуется, чтобы появиться в моем кредитном деле?

Bits обычно появляются в вашем кредитном деле через 6-8 недель.

Безопасно ли использовать Bits?

Да, конечно! Bits является членом Experian CAIS (регистрационный номер 11620703), Equifax Insight, TransUnion и зарегистрирована в Управлении комиссара по информации (ICO) (регистрационный номер ZA507202).

Безопасно ли использовать Bits?

Bits — это услуга по наращиванию кредита. Используйте его, если вы хотите построить свой кредитный рейтинг и историю.

У меня плохая кредитная история. Могу ли я все еще использовать его?

Да, можете, но имейте в виду, что Bits не для всех. Есть много обстоятельств, при которых вам лучше не подавать заявку на новый кредит, включая Bits. Например, если у вас есть недавний CCJ, IVA или банкротство; или если у вас большая задолженность; или позади по счетам; или вообще пытаются свести концы с концами. Вы всегда можете связаться с нами, чтобы более подробно обсудить ваши обстоятельства, по электронной почте hello@getbits. app.

Как зарегистрироваться?

Пожалуйста, зарегистрируйтесь с помощью нашего мобильного приложения или веб-приложения. У нас есть приложения в Apple Store и Google Play Store, и вы можете найти их, выполнив поиск «bits credit».

Могу ли я изменить дату платежа?

Да, вы можете сделать это в приложении. Нажмите «о моей карте», а затем «обновить дату платежа».

Могу ли я поменять карту?

Да, это можно сделать и в приложении. Нажмите «о моей карте», а затем «обновить платежную информацию».

Как я могу увидеть улучшение очков?

Для Experian — используйте приложение Experian.
Для Equifax — используйте приложение ClearScore.
Для TransUnion — используйте приложение Credit Karma.
Для наиболее полной картины вашего кредитного здоровья используйте все три!
На самом деле мы не можем видеть ваш счет — вы единственный, кто может его видеть и отслеживать.

Увижу ли я Bits в CreditKarma?

Да! Теперь Bits отчитывается перед TransUnion, а это означает, что вы сможете отслеживать свой прогресс через Credit Karma.

Как отменить?

Пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected]. и мы сделаем это за вас.

Как я буду платить вам каждый месяц?

Каждый месяц мы списываем средства с карты, которую вы использовали при регистрации. Все происходит на автомате. Если по какой-либо причине мы не сможем выставить вам счет (например, если карта отклонена), мы сообщим вам об этом по электронной почте.

Если я пропущу платеж, повлияет ли это на мой счет?

Что произойдет после регистрации?

Вы сразу же получите квитанцию ​​об оплате, а в течение нескольких часов вы также получите приветственное письмо с объяснением того, как это работает.

Как получить помощь?

Напишите нам по адресу [email protected]

Я не могу сбросить свой пароль

Обычно это происходит, потому что вы нажимаете на старое электронное письмо для сброса пароля. Убедитесь, что электронное письмо для сброса пароля, которое вы нажимаете, является самым последним из отправленных нами. Срок действия старых истекает немедленно.
Это также может произойти, когда вы пытаетесь сбросить пароль, используя другой адрес электронной почты. Убедитесь, что адрес электронной почты, с которым вы пытаетесь войти, совпадает с тем, который вы использовали для регистрации в Bits.

Я зарегистрировался, но не получил ни одного письма

Пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected], если прошло 24 часа, а вы до сих пор ничего не получили.

Как с вами связаться?

Вы можете забронировать время у нас: https://www.calendly.com/getbits/15min

Если я удалю приложение, отменится ли моя подписка?

Нет, не будет. Чтобы отменить, напишите нам по адресу [email protected]!

Предлагаете ли вы какую-либо реферальную программу?

Пока нет — работаем над этим.

Почему мою карту не принимают?

Извините за это. Это случается довольно часто на самом деле. Мы используем Stripe, так что на самом деле это вне нашего контроля.

Могу ли я использовать карту моего партнера для оплаты?

К сожалению, нет. Карта, которой вы платите, должна быть на ваше имя.

Почему Bits не отображается в моем файле?

Если прошло более 8 недель, а Bits по-прежнему отсутствует в одном или нескольких ваших кредитных файлах, значит, что-то не так.
Обычно проблема заключается в том, что адрес, который у нас есть для вас, не связан с вашим кредитным досье. Попробуйте обновить свой адрес с помощью Bits, TransUnion, Equifax и Experian.
Если через месяц это не сработает, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Что такое отчет об аренде?

Когда вы хотите подать заявку на получение ипотечного кредита, кредиторы будут искать историю погашений в вашем кредитном файле.
Предоставляя отчеты об аренде с помощью Bits, вы позволяете нам сообщать о ваших платежах, предоставляя нам доступ только для просмотра к вашим банковским транзакциям через открытый банкинг. Это очень безопасный способ для нас идентифицировать и отслеживать ваши арендные платежи, чтобы затем сообщать об этом в Equifax.
Когда мы сообщаем о вашей арендной плате в Equifax, мы создаем историю погашений, чтобы доказать кредиторам, что вы не представляете риска и будете производить платежи вовремя.
Арендные платежи, безусловно, являются наиболее точным отражением вашей способности погасить ипотеку, так как часто вы фактически платите больше за аренду в месяц, чем при ипотеке.

Могу ли я перестать сообщать о моих арендных платежах?

Вы можете в любое время отозвать разрешение на отчеты об аренде, написав по электронной почте [email protected].

Мои данные об аренде изменились. Как я могу обновить это?

Вы можете обновить информацию об аренде в приложении. Прокрутите до вкладки «Отчеты об аренде Bits» и нажмите «Обновить сведения об аренде».
Если вы переехали, вам также следует обновить свой адрес. Вы можете сделать это, нажав «Настройки», затем «Обновить мой почтовый адрес».

Что произойдет, если я пропущу арендную плату?

Вы должны убедиться, что платите за аренду. Если вы пропустите арендный платеж, это может негативно сказаться на вашей кредитной истории.

Почему я должен обновлять отчет об аренде каждые 90 дней?

Вам необходимо обновлять отчеты об аренде с помощью Bits каждые 90 дней.
Это юридическое требование — соблюдать европейское законодательство, чтобы ваши данные были максимально безопасными. Если вы не продлите его вовремя, мы потеряем доступ к вашим транзакциям и не сможем сообщать о вашей арендной плате.

Безопасен ли открытый банкинг?

Bits использует Plaid, платежную организацию, регулируемую FCA, для получения доступа только для чтения к вашей личной информации, учетным записям и транзакциям, в том числе, когда вы не в сети.
Ваши данные защищены и защищены с помощью лучших в своем классе протоколов шифрования, таких как Advanced Encryption Standard (AES 256) и Transport Layer Security (TLS).
Более подробную информацию о том, как Plaid обеспечивает безопасность ваших данных, вы можете найти здесь — https://plaid. com/safety/.

В какие бюро кредитных историй вы сообщаете о моей арендной плате?

В настоящее время мы сообщаем о вашей арендной плате в Equifax, кредитном бюро, связанном с ClearScore. Вы должны увидеть биты в своем кредитном файле Equifax в разделе «Данные об аренде».

Должен ли я платить больше за отчет об аренде?

Нет, совсем нет! Отчеты об аренде — это новая и совершенно бесплатная функция, которая теперь включена в сервис Bits как часть вашей абонентской платы.

Часто задаваемые вопросы

Деньги, которые я плачу Bits — я получу их обратно?

Нет, вы не вернете эту сумму, так как это плата за предоставляемую нами услугу кредитования, которая используется для покрытия наших расходов.

Сколько времени потребуется, чтобы появиться в моем кредитном деле?

Bits обычно появляются в вашем кредитном деле через 6-8 недель.

Безопасно ли использовать Bits?

Да, конечно! Bits является членом Experian CAIS (регистрационный номер 11620703), Equifax Insight, TransUnion и зарегистрирована в Управлении комиссара по информации (ICO) (регистрационный номер ZA507202).

У меня плохая кредитная история. Могу ли я все еще использовать его?

Да, можете, но имейте в виду, что Bits не для всех. Есть много обстоятельств, при которых вам лучше не подавать заявку на новый кредит, включая Bits. Например, если у вас есть недавний CCJ, IVA или банкротство; или если у вас большая задолженность; или позади по счетам; или вообще пытаются свести концы с концами. Вы всегда можете связаться с нами, чтобы более подробно обсудить ваши обстоятельства, по электронной почте [email protected].

Как зарегистрироваться?

Пожалуйста, зарегистрируйтесь с помощью нашего мобильного приложения или веб-приложения. У нас есть приложения в Apple Store и Google Play Store, и вы можете найти их, выполнив поиск «bits credit».

Могу ли я изменить дату платежа?

Да, вы можете сделать это в приложении. Нажмите «о моей карте», а затем «обновить дату платежа».

Могу ли я поменять карту?

Да, это можно сделать и в приложении. Нажмите «о моей карте», а затем «обновить платежную информацию».

Как я могу увидеть улучшение очков?

Для Experian — используйте приложение Experian.
Для Equifax — используйте приложение ClearScore.
Для TransUnion — используйте приложение Credit Karma.
Для наиболее полной картины вашего кредитного здоровья используйте все три!
На самом деле мы не можем видеть ваш счет — вы единственный, кто может его видеть и отслеживать.

Увижу ли я Bits в CreditKarma?

Да! Теперь Bits отчитывается перед TransUnion, а это означает, что вы сможете отслеживать свой прогресс через Credit Karma.

Как отменить?

Пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected]. и мы сделаем это за вас.

Как я буду платить вам каждый месяц?

Каждый месяц мы списываем средства с карты, которую вы использовали при регистрации. Все происходит на автомате. Если по какой-либо причине мы не сможем выставить вам счет (например, если карта отклонена), мы сообщим вам об этом по электронной почте.

Если я пропущу платеж, повлияет ли это на мой счет?

Что произойдет после регистрации?

Вы сразу же получите квитанцию ​​об оплате, а в течение нескольких часов вы также получите приветственное письмо с объяснением того, как это работает.

Как получить помощь?

Напишите нам по адресу [email protected]

Я не могу сбросить свой пароль

Обычно это происходит, потому что вы нажимаете на старое электронное письмо для сброса пароля. Убедитесь, что электронное письмо для сброса пароля, которое вы нажимаете, является самым последним из отправленных нами. Срок действия старых истекает немедленно.
Это также может произойти, когда вы пытаетесь сбросить пароль, используя другой адрес электронной почты. Убедитесь, что адрес электронной почты, с которым вы пытаетесь войти, совпадает с тем, который вы использовали для регистрации в Bits.

Я зарегистрировался, но не получил ни одного письма

Пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected], если прошло 24 часа, а вы до сих пор ничего не получили.

Как с вами связаться?

Вы можете забронировать время у нас: https://www.calendly.com/getbits/15min

Если я удалю приложение, отменится ли моя подписка?

Нет, не будет. Чтобы отменить, напишите нам по адресу [email protected]!

Предлагаете ли вы какую-либо реферальную программу?

Пока нет — работаем над этим.

Почему мою карту не принимают?

Извините за это. Это случается довольно часто на самом деле. Мы используем Stripe, так что на самом деле это вне нашего контроля.

Могу ли я использовать карту моего партнера для оплаты?

К сожалению, нет. Карта, которой вы платите, должна быть на ваше имя.

Почему Bits не отображается в моем файле?

Если прошло более 8 недель, а Bits по-прежнему отсутствует в одном или нескольких ваших кредитных файлах, значит, что-то не так.
Обычно проблема заключается в том, что адрес, который у нас есть для вас, не связан с вашим кредитным досье. Попробуйте обновить свой адрес с помощью Bits, TransUnion, Equifax и Experian.
Если через месяц это не сработает, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Что такое отчет об аренде?

Когда вы хотите подать заявку на получение ипотечного кредита, кредиторы будут искать историю погашений в вашем кредитном файле.
Предоставляя отчеты об аренде с помощью Bits, вы позволяете нам сообщать о ваших платежах, предоставляя нам доступ только для просмотра к вашим банковским транзакциям через открытый банкинг. Это очень безопасный способ для нас идентифицировать и отслеживать ваши арендные платежи, чтобы затем сообщать об этом в Equifax.
Когда мы сообщаем о вашей арендной плате в Equifax, мы создаем историю погашений, чтобы доказать кредиторам, что вы не представляете риска и будете производить платежи вовремя.
Арендные платежи, безусловно, являются наиболее точным отражением вашей способности погасить ипотеку, так как часто вы фактически платите больше за аренду в месяц, чем при ипотеке.

Могу ли я перестать сообщать о моих арендных платежах?

Вы можете в любое время отозвать разрешение на отчеты об аренде, написав по электронной почте [email protected].

Мои данные об аренде изменились. Как я могу обновить это?

Вы можете обновить информацию об аренде в приложении. Прокрутите до вкладки «Отчеты об аренде Bits» и нажмите «Обновить сведения об аренде».
Если вы переехали, вам также следует обновить свой адрес. Вы можете сделать это, нажав «Настройки», затем «Обновить мой почтовый адрес».

Что произойдет, если я пропущу арендную плату?

Вы должны убедиться, что платите за аренду. Если вы пропустите арендный платеж, это может негативно сказаться на вашей кредитной истории.

Почему я должен обновлять отчет об аренде каждые 90 дней?

Вам необходимо обновлять отчеты об аренде с помощью Bits каждые 90 дней.
Это юридическое требование — соблюдать европейское законодательство, чтобы ваши данные были максимально безопасными. Если вы не продлите его вовремя, мы потеряем доступ к вашим транзакциям и не сможем сообщать о вашей арендной плате.

Безопасен ли открытый банкинг?

Bits использует Plaid, платежную организацию, регулируемую FCA, для получения доступа только для чтения к вашей личной информации, учетным записям и транзакциям, в том числе, когда вы не в сети.
Ваши данные защищены и защищены с помощью лучших в своем классе протоколов шифрования, таких как Advanced Encryption Standard (AES 256) и Transport Layer Security (TLS).
Более подробную информацию о том, как Plaid обеспечивает безопасность ваших данных, вы можете найти здесь — https://plaid.com/safety/.

В какие бюро кредитных историй вы сообщаете о моей арендной плате?

В настоящее время мы сообщаем о вашей арендной плате в Equifax, кредитном бюро, связанном с ClearScore. Вы должны увидеть биты в своем кредитном файле Equifax в разделе «Данные об аренде».

Должен ли я платить больше за отчет об аренде?

Нет, совсем нет! Отчеты об аренде — это новая и совершенно бесплатная функция, которая теперь включена в сервис Bits как часть вашей абонентской платы.

Часто задаваемые вопросы

Деньги, которые я плачу Bits — я получу их обратно?

Нет, вы не вернете эту сумму, так как это плата за предоставляемую нами услугу кредитования, которая используется для покрытия наших расходов.

Сколько времени потребуется, чтобы появиться в моем кредитном деле?

Bits обычно появляются в вашем кредитном деле через 6-8 недель.

Безопасно ли использовать Bits?

Да, конечно! Bits является членом Experian CAIS (регистрационный номер 11620703), Equifax Insight, TransUnion и зарегистрирована в Управлении комиссара по информации (ICO) (регистрационный номер ZA507202).

У меня плохая кредитная история. Могу ли я все еще использовать его?

Да, можете, но имейте в виду, что Bits не для всех. Есть много обстоятельств, при которых вам лучше не подавать заявку на новый кредит, включая Bits. Например, если у вас есть недавний CCJ, IVA или банкротство; или если у вас большая задолженность; или позади по счетам; или вообще пытаются свести концы с концами. Вы всегда можете связаться с нами, чтобы более подробно обсудить ваши обстоятельства, по электронной почте [email protected].

Как зарегистрироваться?

Пожалуйста, зарегистрируйтесь с помощью нашего мобильного приложения или веб-приложения. У нас есть приложения в Apple Store и Google Play Store, и вы можете найти их, выполнив поиск «bits credit».

Могу ли я изменить дату платежа?

Да, вы можете сделать это в приложении. Нажмите «о моей карте», а затем «обновить дату платежа».

Могу ли я поменять карту?

Да, это можно сделать и в приложении. Нажмите «о моей карте», а затем «обновить платежную информацию».

Как я могу увидеть улучшение очков?

Для Experian — используйте приложение Experian.
Для Equifax — используйте приложение ClearScore.
Для TransUnion — используйте приложение Credit Karma.
Для наиболее полной картины вашего кредитного здоровья используйте все три!
На самом деле мы не можем видеть ваш счет — вы единственный, кто может его видеть и отслеживать.

Увижу ли я Bits в CreditKarma?

Да! Теперь Bits отчитывается перед TransUnion, а это означает, что вы сможете отслеживать свой прогресс через Credit Karma.

Как отменить?

Пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected]. и мы сделаем это за вас.

Как я буду платить вам каждый месяц?

Каждый месяц мы списываем средства с карты, которую вы использовали при регистрации. Все происходит на автомате. Если по какой-либо причине мы не сможем выставить вам счет (например, если карта отклонена), мы сообщим вам об этом по электронной почте.

Если я пропущу платеж, повлияет ли это на мой счет?

Что произойдет после регистрации?

Вы сразу же получите квитанцию ​​об оплате, а в течение нескольких часов вы также получите приветственное письмо с объяснением того, как это работает.

Как получить помощь?

Напишите нам по адресу [email protected]

Я не могу сбросить свой пароль

Обычно это происходит, потому что вы нажимаете на старое электронное письмо для сброса пароля. Убедитесь, что электронное письмо для сброса пароля, которое вы нажимаете, является самым последним из отправленных нами. Срок действия старых истекает немедленно.
Это также может произойти, когда вы пытаетесь сбросить пароль, используя другой адрес электронной почты. Убедитесь, что адрес электронной почты, с которым вы пытаетесь войти, совпадает с тем, который вы использовали для регистрации в Bits.

Я зарегистрировался, но не получил ни одного письма

Пожалуйста, напишите нам по адресу [email protected], если прошло 24 часа, а вы до сих пор ничего не получили.

Как с вами связаться?

Вы можете забронировать время у нас: https://www.calendly.com/getbits/15min

Если я удалю приложение, отменится ли моя подписка?

Нет, не будет. Чтобы отменить, напишите нам по адресу [email protected]!

Предлагаете ли вы какую-либо реферальную программу?

Пока нет — работаем над этим.

Почему мою карту не принимают?

Извините за это. Это случается довольно часто на самом деле. Мы используем Stripe, так что на самом деле это вне нашего контроля.

Могу ли я использовать карту моего партнера для оплаты?

К сожалению, нет. Карта, которой вы платите, должна быть на ваше имя.

Почему Bits не отображается в моем файле?

Если прошло более 8 недель, а Bits по-прежнему отсутствует в одном или нескольких ваших кредитных файлах, значит, что-то не так.
Обычно проблема заключается в том, что адрес, который у нас есть для вас, не связан с вашим кредитным досье. Попробуйте обновить свой адрес с помощью Bits, TransUnion, Equifax и Experian.
Если через месяц это не сработает, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Что такое отчет об аренде?

Когда вы хотите подать заявку на получение ипотечного кредита, кредиторы будут искать историю погашений в вашем кредитном файле.
Предоставляя отчеты об аренде с помощью Bits, вы позволяете нам сообщать о ваших платежах, предоставляя нам доступ только для просмотра к вашим банковским транзакциям через открытый банкинг. Это очень безопасный способ для нас идентифицировать и отслеживать ваши арендные платежи, чтобы затем сообщать об этом в Equifax.
Когда мы сообщаем о вашей арендной плате в Equifax, мы создаем историю погашений, чтобы доказать кредиторам, что вы не представляете риска и будете производить платежи вовремя.
Арендные платежи, безусловно, являются наиболее точным отражением вашей способности погасить ипотеку, так как часто вы фактически платите больше за аренду в месяц, чем при ипотеке.

Могу ли я перестать сообщать о моих арендных платежах?

Вы можете в любое время отозвать разрешение на отчеты об аренде, написав по электронной почте [email protected].

Мои данные об аренде изменились. Как я могу обновить это?

Вы можете обновить информацию об аренде в приложении. Прокрутите до вкладки «Отчеты об аренде Bits» и нажмите «Обновить сведения об аренде».
Если вы переехали, вам также следует обновить свой адрес. Вы можете сделать это, нажав «Настройки», затем «Обновить мой почтовый адрес».

Что произойдет, если я пропущу арендную плату?

Вы должны убедиться, что платите за аренду. Если вы пропустите арендный платеж, это может негативно сказаться на вашей кредитной истории.

Почему я должен обновлять отчет об аренде каждые 90 дней?

Вам необходимо обновлять отчеты об аренде с помощью Bits каждые 90 дней.
Это юридическое требование — соблюдать европейское законодательство, чтобы ваши данные были максимально безопасными. Если вы не продлите его вовремя, мы потеряем доступ к вашим транзакциям и не сможем сообщать о вашей арендной плате.

Безопасен ли открытый банкинг?

Bits использует Plaid, платежную организацию, регулируемую FCA, для получения доступа только для чтения к вашей личной информации, учетным записям и транзакциям, в том числе, когда вы не в сети.
Ваши данные защищены и защищены с помощью лучших в своем классе протоколов шифрования, таких как Advanced Encryption Standard (AES 256) и Transport Layer Security (TLS).
Более подробную информацию о том, как Plaid обеспечивает безопасность ваших данных, вы можете найти здесь — https://plaid.com/safety/.

В какие бюро кредитных историй вы сообщаете о моей арендной плате?

В настоящее время мы сообщаем о вашей арендной плате в Equifax, кредитном бюро, связанном с ClearScore. Вы должны увидеть биты в своем кредитном файле Equifax в разделе «Данные об аренде».

Должен ли я платить больше за отчет об аренде?

Нет, совсем нет! Отчеты об аренде — это новая и совершенно бесплатная функция, которая теперь включена в сервис Bits как часть вашей абонентской платы.

Начните получать кредит уже сегодня, начиная с 6 фунтов стерлингов в месяц.

Начните получать кредит уже сегодня, от 6 фунтов стерлингов в месяц.

Построй свое будущее. Это займет всего две минуты.

Зарегистрироваться

Технология с оплатой по времени для повседневных нужд

Для самых важных вещей.

Джесси Симэн
Клиент автосервиса
Джесси — водитель Uber Eats, которому нужны были новые шины для его рабочего автомобиля. Он использовал Sunbit, чтобы распределять платеж по времени.

Шепри Майлз
Стоматологический пациент
Шепри, мать ребенка с особыми потребностями, использовала Sunbit, чтобы снять стресс, связанный с оплатой необходимого стоматологического лечения.

Элизабет Лавледи
Оптический пациент
С такими опциями, как Sunbit, мне будет намного проще планировать на следующий год.

Сальваторе Амбриати
Стоматологический пациент
Сал — школьный повар и семейный человек, который использовал Sunbit для распределения оплаты за лечение зубов с течением времени.

Помощь людям в удовлетворении повседневных потребностей.

Технологии Sunbit ежедневно используются тысячами людей для своевременной оплаты непредвиденных расходов. Он предназначен для одобрения 90% людей, подающих заявки, с честными, прозрачными тарифами и без штрафов за просрочку платежа, сборов за отправку или штрафов. Sunbit вид, вид оплаты.

Найти Sunbit рядом с вами

TrustPilot
Проверенные отзывы

CW рассмотрено
Санбит

Я очень благодарен Sunbit. Без них я не знаю, как бы я смог провести необходимый ремонт, необходимый для моего автомобиля. Быстрота получения одобрения и простота настройки моей учетной записи и их веб-сайта в целом — это то, что меня также впечатлило. Продолжайте хорошую работу.

TrustPilot
Проверенные отзывы

Веста А. отзыв
Sunbit

Мне нужно было купить новые очки и обратиться в Sunbit, процесс был простым, а платежи доступными. Я смог заплатить за свои очки всего за несколько месяцев.

Google
Проверенные отзывы

Chakalate T. отзыв
Sunbit

Сегодня я использовал Sunbit для стоматологической процедуры моей дочери. Я хочу погасить свой баланс до 12 месяцев. С Sunbit очень легко иметь дело, и в договоре нет кучи запутанного финансового жаргона. Я очень рада, что эту компанию мне посоветовал мой стоматолог.

Трейси Бёрст
Оптический торговец
«…Я ждал, что что-то подобное появится в нашей компании… это имеет большое значение».

Крис Джонс
Консультант по автосервису
«Это сделало мою карьеру на небывало высоком уровне… Спасибо, Санбит!»

Мерседес Вальесильо
Менеджер стоматологического кабинета
«…когда мы начали работать с Sunbit, я помог стольким людям… Спасибо, Sunbit!»

Sunbit помогает продавцам лучше обслуживать своих клиентов.

Sunbit заботится не только о покупателях, но и о продавцах. Мы предоставляем опыт и обучение, чтобы консультанты по обслуживанию, координаторы пациентов, офис-менеджеры и сотрудники розничной торговли чувствовали себя уверенно, предлагая Sunbit каждому клиенту. Более 90 000 человек сертифицированы, чтобы предлагать Sunbit своим клиентам для повседневных нужд!

Запросить бизнес-демонстрацию

TrustPilot
Проверенные отзывы

Кортни проверено
Sunbit

Самое простое и умное решение! Будучи матерью-одиночкой, которой нужны очки, а также ребенком с заболеванием глаз, нуждающимся в очках, это дорого, но с Sunbit я смогла получить то, что нам было нужно, как можно скорее.

TrustPilot
Проверенные отзывы

Обзор гордого водителя Toyota
Sunbit

Весь процесс был очень простым, быстрым и информативным. Я благодарен Sunbit за то, что одобрил меня, и World of Toyota, предлагающая ваши услуги…. Спасибо, Филипп [адрес электронной почты защищен] из сервисного центра Toyota, за то, что он так здорово связался со мной. и информировать меня на протяжении всего процесса! Желаем World of Toyota, Philip Vo и Sunbit дальнейших успехов на неопределенный срок!!!!!

Просмотреть все новости

Шепри, мать ребенка с особыми потребностями, использовала Sunbit, чтобы снять стресс, связанный с оплатой необходимого стоматологического лечения.